Nejdřív jsme mluvili o personalistice, později se objevila anglická zkratka HR a v poslední době přecházíme k čemukoliv, co se dá spojit se slovem "People." Oddělení, které má různé názvy i podoby, různou velikost i důležitost ve firmě. Ale všichni víme, koho myslím. Jsou to ti tajemní, kteří nabírají lidi a... Ještě něco?