ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádná oficiální spolupráce se neobejde bez osobních údajů. A protože chceme mít vše v pořádku, budu potřebovat i ty Vaše a s nimi i Váš souhlas. Čestné skautské, že s nimi budu nakládat podle nejlepšího vědomí a svědomí, bez nutkání k jejich zneužití a zachovám všechna Vaše práva.✌️

Podrobnější informace:
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy) potřebuji k tomu, abych Vám mohla zaslat informace týkající se Vaší poptávky, objednávky, fakturace a dalších dokumentů, které souvisí s naší spoluprací. Další osobní údaje (název organizace, IČO, fakturační adresa) mohu potřebovat pro zpracování Vaší poptávky, vystavení faktur a jejich archivaci.

Uchovávání osobních údajů probíhá po nezbytnou dobu za účelem odeslání informace k Vaší poptávce, rezervaci, objednávce, vydání faktury a trvá rok nebo po zákonem stanovenou dobu ode dne ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a zpracovatelem. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem zpracovatele. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Zpracovatelem údajů je Mgr. Jana Turcovská (IČO: 06184952, Vilapark 480, 798 07 Brodek u Prostějova). Používání souborů cookies probíhá za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek. V nastavení některých internetových prohlížečů je možné cookies zakázat. 

Vaše práva:

* dotázat se, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup 

* požádat o opravu či výmaz Vašich osobních údajů. Jestliže některé osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte mě na to.

* odejmout souhlas s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů a jejich zpracování zamezit