Personalistika, HR, People ...?

24.06.2021

Nejdřív jsme mluvili o personalistice, později se objevila anglická zkratka HR a v poslední době přecházíme k čemukoliv, co se dá spojit se slovem "People." Oddělení, které má různé názvy i podoby, různou velikost i důležitost ve firmě. Ale všichni víme, koho myslím. Jsou to ti tajemní, kteří nabírají lidi a... Ještě něco?

Co je po jméně? Co růží zvou i zváno jinak, vonělo by stejně.

- William Shakespeare

HR oddělení je pro mnohé opředeno tajemstvím. Jasně vidět jsou náboráři, organizátoři teambuildingů a back office asistenti/asistentky. Spousta HR aktivit je běžnému zaměstnanci skryta a objeví je až v momentě, kdy přestanou fungovat. Nebo postoupí na vyšší pozici. Pojďme se podívat, co všechno takové oddělení může mít na starosti a jak vnímám jeho roli já.

Recruitment - nábor

Oblast, kterou známe všichni. Nábor nových lidí je asi nejviditelnější část z HR a zároveň nejdiskutovanější. Určitě znáte nekonečné nářky na nesmyslné požadavky v pracovních inzerátech, neosobní přístup a nerelevantní nabídky. Ale tak jednoduché to není. Recruiter spolupracuje s hiring manažerem a dohlíží na celý náborový proces. Mít jasně nastavený proces šetří spoustu času - víte, co v kterém kole očekávat, kandidát má jasnou představu, co ho čeká a vy máte jasno, že jste na nic nezapomněli.

Recruitment jde ruku v ruce s HR marketingem. Pokud vás kandidáti budou znát, ulehčíte život několika lidem.

Onboarding - nástup a zaškolení

Po úspěšném výběrovém řízení máte před sebou jedno z nejdůležitějších období v životě zaměstnance. Správný start zvyšuje pravděpodobnost úspěchu nováčka ve vaší firmě. Ideální je, aby nováček od prvního dne věděl, co ho čeká v následujících 3 měsících, za koho se s čím obrátit a jaká jsou základní pravidla fungování ve firmě. Buďte nápomocní a usnadněte nováčkům start a ušetřete tím spoustu peněz. Protože pokud nováčkům nepomůžete, budou si na všechno muset přijít sami a to bude stát čas a peníze. 

Compensation & Benefits - odměňování a benefity

HR by mělo znát a držet přehled o tom, jak se pohybují mzdy a benefity v oblasti podnikání firmy. Důležité je znát pozice, které jsou v dané firmě, různé úrovně zkušeností a nesmíme zapomenout i na město. Pokud nastupuje nový kolega nebo se řeší zvýšení mzdy, HR může nabídnout aktuální informace a pomoci manažerovi s rozhodnutím. Podobně je tomu i v případě benefitů.

Administrativa

Papíry a zase ty papíry. HR má na starost veškeré pracovní smlouvy, dodatky, často i správnost osobních údajů, zadávání osobních údajů do účetního a/nebo HR systému, správu docházky, podklady pro mzdy, komunikaci s úřady (Úřad práce, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Ministerstvo vnitra atd.), BOZP a PO, zajištění povinných lékařských prohlídek, správu firemních směrnic apod. Tato část se může zdát tou nejnudnější, ale je jednou z nejdůležitějších pro firmu. Vzhledem k tomu, že sem spadají oficiální dokumenty a povinnosti zaměstnavatele stanovené Zákoníkem práce, jakékoliv zanedbání může stát nemálo peněz na pokutách.

Spokojenost zaměstnanců

Velké a těžké téma, které zahrnuje nejrůznější podkapitoly. Podle někoho sem patří průzkumy, společné akce, vzdělávání, pro jiného je to zájem HR mluvit s lidmi, vyslechnout a zapracovat na jejich přáních. Pro mě je tato část primárně o komunikaci a poslouchání. Už vím, že spokojený zaměstnanec není ten, který dostane všechno, na co si vzpomene a že jsou pro spokojenost důležitější jiné věci. 

Další oblasti

Napadají vás ještě další aktivity, které HR zastřešuje? Určitě ano! To, že jsem je zde nezmínila, neznamená, že nejsou důležité. Pravda je, že HR agenda se různí. Každá firma si nastavuje hranice podle potřeby, velikosti i podle pocitu. Nicméně výše popsané oblasti jsou must have! Jasně, zřídka máme prostor věnovat se všem oblastem stejně. Ale nezapomínejme, že jsou všechny krásně propojené a jedna bez druhé fungovat nebude. 

Co znamená HR pro mě?

Neuvěřitelnou výhodu! A to od úplného začátku firemní existence. Pro mě je HR o partnerství. HR nestojí ani na straně zaměstnance, ani na straně zaměstnavatele. Je to někdo, kdo tyto strany spojuje, most přes veškeré propasti. Zároveň dohlíží jako rozhodčí na fair-play, tj. aby vše fungovalo podle předchozích dohod. HR je někdo, za kým můžete přijít pro radu osobní i profesní a mít jistotu, že bude dělat maximum pro to, aby vám dokázal pomoct. Zároveň si vše nechá pro sebe, pokud se nedohodnete jinak. HR se baví s lidmi, vnímá atmosféru, zná souvislosti a je v první linii. Dokáže být tím nejlepším parťákem pro vedení firmy, manažery i řadové zaměstnance. 

Dejte vašemu HR patřičnou důvěru a důležitost. Využijte jeho potenciál. Život ve firmě pak bude pro všechny příjemnější.