Kouč sem, kouč tam

29.06.2021

O koučování slýcháme pořád víc a víc. Koučové na nás vyskakují ze všech koutů a stran, nabízí výsledky, změnu a někdy bohužel i věci, které ke koučování vůbec nepatří. Co můžete od koučování čekat? Kdy si najít kouče a jak poznat toho pro Vás vhodného? Pojďme se na to mrknout společně. 

Koučování jako obor není prozatím tak daleko jako jiné (např. psychologie, kde je pro výkon činnosti potřeba vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie), proto se koučem/koučováním může nazvat prakticky kdokoliv/cokoliv. Neznamená to ale, že koučování je jakékoliv povídání. Naopak. Koučování má jasně dané hranice a kouč má jasnou roli.

Mezinárodní federace koučů (International Coach Federation - ICF) definuje koučování jako "důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby. Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval."

Takže - co vlastně kouč dělá?

Zjednodušeně řečeno: provází svého klienta na jeho cestě k cíli. 

A teď prakticky a konkrétně. Kouč je klientovým partnerem, jehož úkolem je poslouchat, naslouchat a ptát se. Díky tomu dochází u klienta k uvědoměním, ke kterým by sám nedošel nebo došel později. Často sami se sebou řešíme různé situace a problémy, snažíme se na ně nahlížet z jiných úhlů pohledu, abychom se pohnuli z místa. Nicméně někdy se nedokážeme dostatečně odosobnit a prostě se zasekneme. Koučování může nabídnout jinou perspektivu, a to na vědomé i nevědomé bázi. 

Kouč plně respektuje rozhodnutí svých klientů. Jeho úkolem není říct, co, kdy a kde má který klient udělat. Kouč respektuje individualitu a vlastní svět svých klientů, podporuje je na jejich cestě, ale nijak do ní nezasahuje.

Ačkoliv je koučování ve své podstatě seberozvojové povídání dvou, případně více lidí, je to docela fuška. Kouč má k dispozici celou škálu koučovacích metod a technik, sleduje chování klienta, výběr slov i metalingvistické jevy. Poslouchá svoji intuici, ověřuje si svoje vjemy, parafrázuje. A ani klient si moc neodpočine, protože často dostává otázky, o kterých nikdy nepřemýšlel a na které je potřeba odpovědět. 

Koučování - Mentoring - Terapie - Konzultace - Trénink

Koučování se často zaměňuje za jiné služby- nejčastěji za mentoring, terapii, konzultaci nebo trénink. Od každé služby je ale potřeba očekávat jiné výsledky. Během mentoringu s vámi bude mentor sdílet svoje zkušenosti. Nabídne vám svůj pohled, svoji perspektivu, své myšlenky a nápady. Mentor je zpravidla člověk, který působí ve stejné oblasti (většinou profesní). Oproti tomu kouč bude podporovat váš pohled, vaše myšlenky a o dané oblasti nepotřebuje vědět nic. 

Terapie je služba, která je hodně podobná a přitom odlišná. Během koučování se primárně zaměřujeme na přítomnost a budoucnost, kdežto při terapii jde především o minulost. Důležité je také zmínit, že pro terapeutickou, případně psychologickou činnost je potřebné získat vysokoškolské vzdělání, případně projít terapeutickým výcvikem, který trvá několik let. 

Konzultace aneb tohle je moje situace a očekávám řešení. Konzultant je člověk, který zná oblast svého působení. Oslovují ho klienti většinou s konkrétním problémem, který konzultant zanalyzuje a nabídne klientovi své řešení.

Během tréninku se setkáváme s lektorem, který nás učí, představuje nejrůznější techniky, dává informace do souvislostí, pomáhá nám s naším rozvojem. I kouč může během koučování přejít do role učitele, tedy říct klientovi např. jak funguje mozek, jak je tělo propojené s myslí apod. Nicméně role učitele není trvalá a cílem koučování není vyslechnout si hodinovou přednášku kouče a odejít se "zaručenými návody."

Kdy, kde a na co si najít kouče?

Kdy? Kdykoliv jste připraveni na sobě pracovat a rádi byste dosahovali svých cílů efektivněji. Koučování není pouze pro vysoce postavené manažery. Naopak! Z koučování těží každý, kdo je rozhodnutý se posunout vpřed. Pro mě osobně je vnitřní rozhodnutí nejdůležitější. Pokud chcete mít kouče jen proto, že je to moderní nebo ho má někdo, kdo vás inspiruje, ale nehodláte investovaný čas a peníze skutečně proměnit, nehledejte kouče. Pokud ale opravdu chcete, jste ochotní na sobě pracovat, přemýšlet a dělat akční kroky, pak vzhůru do toho! 💪

Kde? Googlete a ptejte se. LinkedIn je plný koučů, spousta koučů má vlastní web a určitě znáte někoho, kdo má s koučováním zkušenosti. Ptejte se, zjistěte si informace a reference, nebojte se kouče oslovit, i když nejste 100% rozhodnutí, jestli chcete právě jeho/ji. Koučování je i o vzájemné chemii, proto není výjimkou první setkání zdarma. Můžou vás zajímat otázky ohledně koučovací praxe, výcviku, metodologie, přístupu apod. Nicméně nezapomeňte na osobnost kouče a váš pocit během rozhovoru. Jsou koučové, kteří mají nejrůznější certifikace, stovky odkoučovaných hodin, ale jejich osobnost vám nesedne. Nelámejte to přes koleno a hledejte dál. Jak jsem psala výš - koučování je o partnerství a budování důvěry. Pokud se s druhou stranou necítíte komfortně, partnerství ani důvěry nedosáhnete, a to ovlivní i výsledky koučování. 

Na co? Na cokoliv! Blokují vás vnitřní sabotéři? Chcete zvýšit sebevědomí? Chcete dosahovat lepších výsledků? Zlepšit komunikaci? Zjistit, co vlastně chcete? Zvládnout krizi v práci nebo ve vztahu? Začít sportovat a zdravě jíst?... Témat je opravdu hodně, prakticky cokoliv vás napadne. Pokud potřebujete navést na cestu nebo mít u sebe průvodce, koučové jsou tu. Pro vás. Připraveni.


Někdy máme pocit, že určité situace musíme zvládnout sami. Abychom něco dokázali sami sobě nebo ostatním. Naše hrdost nám nedovolí říct si o pomoc. Nakonec to zvládneme. V cíli na nás padne vyčerpání, únava (jako výsledek bezesných nocí a stresu), zpětně si uvědomujeme, jak nepříjemní jsme byli na naše okolí a o kolik veselých zážitků jsme se připravili. Ale zvládli jsme to. SAMI! Nebo můžeme zvolit efektivnější cestu a spolupracovat např. s koučem. Cestu si budeme užívat, v cíli to oslavíme a budeme se těšit na další výzvy.

Jdete do toho se mnou? Už se na Vás těším 🍀